Dịch vụ của chúng tôi

Các dịch vụ làm đẹp sau sinh, tắm bé, và các thảo dược tự nhiên.

Danh Sách Dịch Vụ

Signature treatments

Couples romance

$200

Prestige facial

$180

Camel valley escape

$150

Lavander bliss

$160

Aromatic delight

$150

Massage therapies

Essential massage

$160

Deep tissue massage

$180

Stone massage

$220

Soothing massage

$160

Thai massage

$140

Wellness rituals

Valley cascades

$260

Hawaii touch

$220

Vichy hammam

$190

Camel valley

$390

girls pampering

$420

Bạn Muốn Đặt Dịch Vụ